Festvåning för beställning

En trappa ned kan vi erbjuda en avskild lokalitet för enskilda sällskap.